Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az USA Exopolitikai Hivatalt hoz létre a Földönkívüli ügyek intézésére

Az Egyesült Államok Exopolitikai Hivatalt hoz létre a Földönkívüli ügyek intézésére bennfentesek szerint

 

Eredeti oldal:

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/07/az-egyesult-allamok-exopolitikai.html#.UfBGaUcrzQd

... Annak eldöntésének a határán vannak, hogy elérkezett az idő, hogy a nyilvánosság elé lépjenek - a földönkívüli jelenlét teljeskörű nyilvánosságra hozatalával. A titkos bizottság, melyet Majestic 12 vagy MJ-12 néven ismerünk Dr. James szerint hamarosan jóváhagyja egy hivatalos exopolitikai szerv vagy hivatal létrehozását. ...


Az Egyesült Államok Exopolitikai Hivatalt hoz létre a Földönkívüli ügyek intézésére bennfentesek szerint

Jól tájékozott források szerint az Egyesült Államok Kormánya felkészült egy új szerv vagy iroda bejelentésére, mely a földönkívüli ügyekkel fog foglalkozni. A népszerű Veterans Today-ben Dr. James Preston a titkos űrháborúval foglalkozó írásának legutolsó részében azt állítja, hogy egy belső döntést hozott az "exopolitikai" bizottság, amely a földönkívüli ügyeket kezeli. Annak eldöntésének a határán vannak, hogy elérkezett az idő, hogy a nyilvánosság elé lépjenek - a földönkívüli jelenlét teljeskörű nyilvánosságra hozatalával. A titkos bizottság, melyet Majestic 12 vagy MJ-12 néven ismerünk Dr. James szerint hamarosan jóváhagyja egy hivatalos exopolitikai szerv vagy hivatal létrehozását.

Feladata az lenne, hogy hivatalosan folytasson kapcsolatokat a földönkívüliekkel ugyanolyan módon, ahogy a külügyminisztérium kezeli Amerika kapcsolatait nemzetközi szinten a kormányokkal.

Dr. James azt állítja, hogy több "megbecsült" személy áll megfontolás alatt, akik elsőként működtetnék az exopolitikai osztályt/hivatalt.

Dr. James olyan jelentésekkel kezdte, melyeket meg nem nevezett forrásoktól kapott a titkos exopolitikai bizottság, az MJ-12 tanácskozásairól, mely a földönkívüli ügyeket 1947 óta viszi.

Azt írja, hogy a nyilvánosság elé lépést jelenleg nagyrészt a fiatalabb tagok szorgalmazzák:

"egyes jelentések azt sugallják, hogy volt egy mély belső megosztottság ebben a csoportban, a fitalabb tagok keményen az USA kormányának teljes nyilvános közzétételét akarják, ezt követően egy hivatalos exopolitikai hivatal felállítását."
James azt állítja, hogy több "megbecsült személy" megfontolás alatt van, akik működtetnék a javasolt "hivatalt".
"Az USA kormánya most az exopilitikai hivatal létrehozásának folyamatában van, és néhány nagyra becsült ember személyét veszik fontolóra, akik közül kiválasztanak egy igazgatót, hogy vezesse az új irodát."

Van egy nagy különbség egy új kormányzati hivatal és egy új osztály között. Vannak különféle bürokratikus modellek, melyeket lehetne használni egy kormányzati szerv létrehozásához, hogy hivatalosan is exopolitikát folytasson - kapcsolatokat a földönkívüli látogatókkal.

Itt van az a három, mely a legkézenfekvő megoldás lehet.

Először is, néhány meglévő kormányzati szerv azt állítaná, hogy az exopolitika csupán kiterjesztése a jelenlegi tevékenységeiknek, és ezért teljes egészében a hivatalaikon belül kell azt elhelyezni.

Például az Egyesült Államok Külügyminisztériuma azzal érvelhet, hogy az amerikai kormány kapcsolatai az idegen civilizációkkal csupán az aktuális szerepek kiterjesztése a nemzetközi kormányokkal folytatott kapcsolatokhoz hasonlóan.

Ezért az "Exopolitikai Hivatalt" a Külügyminisztériumon belül kell létrehozni ugyanúgy, mint ahogy az Oktatási Minisztériumon belül található meg a "Polgárjogi Hivatal".

A fő előnye az, hogy egy "Exopolitikai Hivatal" várhatóan összehangolná a folyamatban lévő kapcsolatokat nemzetközi szinten.

Fő hátránya, hogy más kormányzati szervek és ügynökségek is azzal érvelhetnek, hogy a földönkívüliekkel fenntartott kapcsolatok kulcsfontosságú területei az ő felelősségi körükbe tartozik, például a Védelmi Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, NASA, stb.Egy másik bürokratikus modell egy "Exopolitikai Hivatal" létrehozása lenne, amely közvetlenül számol be az amerikai elnöknek, mint a "Tudomány és Technológia Politikai Hivatal" esetében, melynek megbizatása:

"tanácsokat ad az elnöknek a tudomány és a technológia hatásairól a hazai és nemzetközi ügyekben. Fejleszti, koordinálja és végrehajtja a tudományos és technológiai politikát és költségvetést."

A fő előnye az, hogy az amerikai elnök, először Truman és Eisenhower után közvetlenül részt vehet a földönkívüli látógatókkal folytatott politikában. Hátránya az, hogy a földönkívüli látogatókkal való kapcsolatok túl fontos kérdések ahhoz, hogy a már túlterhelt elnök felelőssége legyen, mely felelősségek sok más kormányzati prioritásra irányulnak.

A harmadik bürokratikus modell egy Exopolitikai hivatal vagy ügynökség létrehozására az volna, hogy lenne egy teljesen független szervezet saját bürokráciával, egy titkár vagy igazgató vezetésével, mely kabinet státuszt kapna az Obama adminisztráción belül.

Ennek a modellnek számos előnye van, mivel ez a szakpolitikai kérdések széles körét összehangolná, a diplomáciai kapcsolatokat, a védelmet, a tudományt és a technológiát, az energiaügyet, egészségügyet, stb., melybe beletartozik a földönkívüli élet és technológia is.

A fő hátránya az, hogy más meghatározott kormányzati szerv is versengene, és aláásná az új Exopolitikai Hivatal/Ügynökség politikai szempontjait, melyek befolyással vannak a földönkívüli ügyekre.

Nincs precedens egy exopolitikai hivatal vagy szerv felállítására a világon. Míg az ENSZ 1978-ban elfogadott 33/426-os határozata felhatalmazást adott egy ENSZ ügynökség létrehozására az UFO-k és a földönkívüli élet figyelemmel kísérésére, a döntést a tagállamok nem hajtották végre.

Az egyetlen ismert bürokratikus szervezet a Majestic 12 bizottság, amelyet eredetileg ténylegesen Exopolitikai Hivatalnak hoztak létre, mely kezdetben rejtett programként működött az amerikai nemzetbiztonsági rendszerben.

Itt egy leírás az MJ-12 helyreállításáról az Eisenhower adminisztráció alatt:

"A legjelentősebb intézményi átszervezés mely a földönkívüli jelenlét politikai irányítását érintette, az MJ-12 kiterjesztése és formálissá tétele egy önálló intézménnyé teljeskörű felhatalmazással végrehajtási utasítás által, hogy mérlegelje és politikai döntéseket hozzon a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatosan. Az MJ-12 formálisan beágyazásra került a Nemzetbiztonsági Tanács Rejtett Műveletek Bizottságába 5412-es Bizottságként, mely elnevezést a Nemzetbiztonsági Tanács 5412-es ediktumáról kapta. Az MJ-12 korábbi megléte, mint a végrehajtó hatalom által kijelölt ad hoc bizottság, most állandó albizottságként intézményesen beépül a Nemzetbiztonsági Hivatal legtitkosabb hivatalai közé. Informátorok tanúvallomásai bizonyítékként arra utalnak, hogy Truman ad hoc bizottságát, az MJ-12-t úgy szervezték át, hogy az most két réteget tartalmaz. A legkülső réteg egy 40 személyből álló csoport, akik egy Tanulmányozó Csoport voltak (innen a név PI-40, és a Speciális Tanulmányok Csoport is az MJ-12-höz köthető), melynek feladata az volt, hogy speciális tanulmányokkal és politikai ajánlásokkal lássa el földönkívüli kérdésekben a kisebb döntési csoportot (MJ-12), amely ténylegesen készített hivatalos politikai ajánlásokat végrehajtásra Eisenhower vezetői végrehajtói engedélye után."
Kezdetben rejtve a Nemzetbiztonsági Tanács rendszerében az MJ-12/Exopolitikai Iroda idővel átváltozott egy kvázi kormányzati szervezetté jelentős vállalati részvétellel.

Dr. James meg nem nevezett forrása szerint:
"Az MJ-12 fiatalabb tagjai teljes nyilvánosságra hozatalt akarnak a lehető legrövidebb időn belül még 2013-ban, és valójában már több mint 20 éve szivárogtatják ki az információkat, ezzel segítve a hollywoodi írókat és producereket, hogy olyan filmeket csinálhassanak, és a nyilvánosságot úgy kondicionálhassák ezen információkkal, hogy az emberek elfogadják az idegenek látogatásáról szóló elképzelést."
Mennyire hiteles Dr. James és az ő meg nem nevezett forrása? A Veterans Today egy nagy tiszteletnek örvendő honlap, melynek szerkesztőségében kulcsfontosságú személyek vannak mély kapcsolatokkal a világ katonai hírszerzésében.
Dr. James egy testület által minősített pszichológus, 35 éves tapasztalattal rendelkezik a házassági és családterápia terén, és állítása szerint ennek révén sok katonai hírszerzési kapcsolattal is rendelkezik. A szakmai háttere és katonai hírszerzési kapcsolatai azt sugallják, hogy a forrásait érdemes komolyan venni.

Ha Dr. James forrásai helytállóak, akkor nem csak hivatalos kormányzati közzétételt várhatunk a földönkívüli életről a közeljövőben, hanem az Egyesült Államok kormányzatának Exopolitikai Hivatala vagy Osztálya létrehozása is követni fogja mindezt hamarosan.
Az igazgató/titkár egy ilyen hivatalban a Kongresszus átvilágításán eshet át, mely meghatározza, hogy alkalmas-e kezelni a legfontosabb politikát, mellyel az emberiség szembesülhet a 21. században.

Egy Exopolitikai Hivatal létrehozása egy hatalmas lépés lenne az átláthatóság és az elszámoltathatóság felé, hogy a földönkívüli látogatókkal való kapcsolatokat miként irányítaná az amerikai kormány, és nemzetközi szinten is.
Ez az első alkalom, amikor az amerikai állampolgárokat tájékoztatni kell, hogy a kormány milyen rejtett elemei kezelik a földönkívüli élet és technológia kérdését, és beleszólásuk lesz abba, hogyan fejlesszék és hajtsák végre ezt a politikát.